Vardas, pavardė Veiklos sritis Energetikos darbuotojo kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės Pažymėjimo numeris Pirmo pažymėjimo išdavimo data Pažymėjimas Pažymėjimo galiojimo apribojimai
Išdavimo data Galioja iki Galiojimo panaikinimo data Sustabdymo data Sustabdymo terminas
ALGIRDAS MINGĖLA Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-20-21-1 2020-06-25 2023-06-25
VLADISLOVAS RAŠTIKIS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-20-20-7 2020-06-19 2023-06-19
VLADISLOVAS RAŠTIKIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 4 MPa, galia 50 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 4 MPa, galia 50 MW, skersmuo 500 mm DN. ŠEDA-20-20-6 2020-06-19 2023-06-19
VYTAUTAS JAKAS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-20-20-5 2020-06-19 2023-06-19
VYTAUTAS JAKAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 4 MPa, galia 50 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 4 MPa, galia 50 MW, skersmuo 500 mm DN. ŠEDA-20-20-4 2020-06-19 2023-06-19
STANISLOVAS POŽĖ Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-20-20-3 2020-06-19 2023-06-19
STANISLOVAS POŽĖ Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 4 MPa, galia 50 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 4 MPa, galia 50 MW, skersmuo 500 mm DN. ŠEDA-20-20-2 2020-06-19 2023-06-19
MANTAS JANKAUSKIS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 10 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-20-20-1 2020-06-19 2025-06-19
ANATOLIJ PODMASKO Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-20-19-6 2020-06-12 2025-06-12
SLAVOMIR BOGDIUN Šilumos vartojimas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Vadovauti iki 1 MW galios pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-20-19-5 2020-06-12 2025-06-12
JURIJ FALEVIČ Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 10 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (specialistai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 10 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN. ŠEDA-20-19-4 2020-06-12 2025-06-12
ANATOLIJ PODMASKO Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 10 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatavimą. Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 10 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-20-19-3 2020-06-12 2025-06-12
ANTANAS STATAUSKAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.6 MPa, galia 10 MW, skersmuo 200 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.6 MPa, galia 10 MW, skersmuo 200 mm DN. ŠEDA-20-18-5 2020-06-05 2023-06-05
IVAN RUTKOVSKIJ Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-20-18-4 2020-06-05 2025-06-05
ANDREJ ŠVAIKOVSKIJ Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 1 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-20-18-3 2020-06-05 2025-06-05
ANDREJ ŠVAIKOVSKIJ Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatavimo organizavimą įmonėje. Organizuoti šilumos įrenginių , kurių slėgis 1.4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatavimą. ŠEDA-20-18-2 2020-06-05 2025-06-05
IVAN RUTKOVSKIJ Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (specialistai) Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm DN. ŠEDA-20-18-1 2020-06-05 2025-06-05
RIMVYDAS JANUŠKEVIČIUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 1 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 1 MW, sąlyginis skersmuos 500 mm ir didesnis DN. ŠEDA-20-16-4 2020-05-21 2023-05-21
OSVALDAS ALIŠAUSKAS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-20-16-3 2020-05-21 2023-05-21
JANĖ USCILIENĖ Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 1 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 1 MW, sąlyginis skersmuos 500 mm ir didesnis DN. ŠEDA-20-16-2 2020-05-21 2023-05-21