Vardas, pavardė Veiklos sritis Energetikos darbuotojo kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės Pažymėjimo numeris Pirmo pažymėjimo išdavimo data Pažymėjimas Pažymėjimo galiojimo apribojimai
Išdavimo data Galioja iki Galiojimo panaikinimo data Sustabdymo data Sustabdymo terminas
VLADAS JANULIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių , kurių slėgis 1.6 MPa, galia 1 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatavimo organizavimą įmonėje. Organizuoti šilumos įrenginių, kurių slėgis 1.6 MPa, galia 1 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatavimą. ŠEDA-20-12-2 2020-04-20 2025-04-20
VACLOVAS ŠPOGIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 200 MW, sąlyginis skersmuos 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai) Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 200 MW, sąlyginis skersmuos 500 mm DN,. ŠEDA-20-12-1 2020-04-20 2023-04-20
EGIDIJUS GRAŽELIS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 10 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-20-12-5 2020-04-20 2025-04-20
EGIDIJUS GRAŽELIS Šilumos vartojimas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Vadovauti iki 10 MW galios pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-20-12-4 2020-04-20 2025-04-20
EGIDIJUS GRAŽELIS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 10 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-20-12-3 2020-04-20 2025-04-20
DANIUS STANKŪNAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 1 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-20-11-1 2020-03-27 2025-03-27
RIMVYDAS MANIUŠIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 6 MPa, galia 1,4 MW, sąlyginis skersmuos 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 6 MPa, galia 1,4 MW, sąlyginis skersmuos 500 mm DN. ŠEDA-20-10-01 2020-03-16 2023-03-16
GYTIS GRABAUSKAS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 10 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-20-09-1 2020-03-12 2023-03-12
VAIDAS ŽVIRBLIS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 1 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-20-08-1 2020-03-04 2025-03-04
PAULIUS VAGONIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm DN. ŠEDA-20-07-4 2020-02-26 2023-02-26
PAULIUS VAGONIS Šilumos objektų ir įrenginių įrengimas Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 10 MW, sąlyginis skersmuo 500 mm DN, įrengiantys darbininkai. Įrengti šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 10 MW, sąlyginis skersmuo 500 mm DN, ŠEDA-20-07-3 2020-02-26 2023-02-26
IRMANTAS RAŠČIUS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 1 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-20-07-2 2020-02-26 2025-02-26
VIRGILIJUS KALINKA Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 10 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-20-07-1 2020-02-26 2025-02-26
MINDAUGAS JUNDULAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 10 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-20-06-4 2020-02-21 2025-02-21
MINDAUGAS JUNDULAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis 25,5 MPa, galia 450 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatavimą. Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių, kurių slėgis 25,5 MPa, galia 450 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-20-06-3 2020-02-21 2025-02-21
VIDMANTAS MORKŪNAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis 25,5 MPa, galia 450 MW, skersmuo 500 mm ir daugiau DN, eksploatavimą. Vadovauti šilumos įrenginių, kurių slėgis 25,5 MPa, galia 450 MW, skersmuo 500 mm ir daugiau DN, eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-20-06-2 2020-02-21 2025-02-21
VIRGINIJUS PAŠVENSKIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, skersmuo 500 mm DN. ŠEDA-20-06-1 2020-02-21 2023-02-21
LAURYNAS BUTKUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginių, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. ŠEDA-20-05-6 2020-02-17 2025-02-17
ALEKSANDR TROC Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN. ŠEDA-20-05-5 2020-02-17 2023-02-17
DANIEL PITKEVIČ Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN. ŠEDA-20-05-4 2020-02-17 2023-02-17