Vardas, pavardė Veiklos sritis Energetikos darbuotojo kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės Pažymėjimo numeris Pirmo pažymėjimo išdavimo data Pažymėjimas Pažymėjimo galiojimo apribojimai
Išdavimo data Galioja iki Galiojimo panaikinimo data Sustabdymo data Sustabdymo terminas
LAURYNAS BUTKUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginių, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, skersmuo 500 mm DN, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, skersmuo 500 mm DN, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. ŠEDA-20-05-6 2020-02-17 2025-02-17
ALEKSANDR TROC Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, skersmuo 500 mm DN. ŠEDA-20-05-5 2020-02-17 2023-02-17
DANIEL PITKEVIČ Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, skersmuo 500 mm DN,. ŠEDA-20-05-4 2020-02-17 2023-02-17
ZENONAS OVČERKAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (specialistai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, skersmuo 500 mm DN. ŠEDA-20-05-3 2020-02-17 2025-02-17
ADMUNDAS BUTKUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatavimą. Vadovauti šilumos įrenginių,kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-20-05-2 2020-02-17 2025-02-17
SAULIUS ČEKALOVAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatavimo organizavimą įmonėje. Organizuoti šilumos įrenginių,kurių slėgis 1.4 MPa, galia 200 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatavimą. ŠEDA-20-05-1 2020-02-17 2025-02-17
PAULIUS GUDELIŪNAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 10 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-20-04-1 2020-02-14 2025-02-14
DARIUS GUŽAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 10 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-20-03-4 2020-02-07 2025-02-07
SERGEJUS PANKOVAS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) iki 10 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-20-03-3 2020-02-07 2023-02-07
HENRIKAS VITEIKA Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 10 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-20-03-2 2020-02-07 2023-02-07
JONAS SEREIKA Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-20-03-1 2020-02-07 2023-02-07
ARŪNAS KMITAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis 25,5 MPa, galia 450 MW, skersmuo 500 mm ir daugiau DN, eksploatavimą. Vadovauti šilumos įrenginių, kurių slėgis 25,5 MPa, galia 450 MW, skersmuo 500 mm ir daugiau DN, eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-20-02-2 2020-01-27 2025-01-27
LAIMIS NORVILAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis 25,5 MPa, galia 450 MW, skersmuo 500 mm ir daugiau DN, eksploatavimą. Vadovauti šilumos įrenginių, kurių slėgis 25,5 MPa, galia 450 MW, skersmuo 500 mm ir daugiau DN, eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-20-02-1 2020-01-27 2025-01-27
JONAS AVIŽIENIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 5 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatavimą. Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 5 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-20-01-6 2020-01-15 2025-01-15
KĘSTUTIS SKIRIUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 5 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 5 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN. ŠEDA-20-01-5 2020-01-15 2023-01-15
VYTAS DAILYDĖ Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 5 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 5 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN. ŠEDA-20-01-4 2020-01-15 2023-01-15
KĘSTUTIS BUČYS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 5 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 5 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN. ŠEDA-20-01-3 2020-01-15 2023-01-15
MINDAUGAS ŠIAUČIŪNAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 5 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatavimo organizavimą įmonėje. Organizuoti šilumos įrenginių, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 5 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatavimą. ŠEDA-20-01-2 2020-01-15 2025-01-15
SKIRMANTAS STUKAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 5 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatavimą. Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 5 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-20-01-1 2020-01-15 2025-01-15
SAULIUS LISNIAKAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 10 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-19-44-1 2019-12-11 2024-12-11