Vardas, pavardė Veiklos sritis Energetikos darbuotojo kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės Pažymėjimo numeris Pirmo pažymėjimo išdavimo data Pažymėjimas Pažymėjimo galiojimo apribojimai
Išdavimo data Galioja iki Galiojimo panaikinimo data Sustabdymo data Sustabdymo terminas
DAINIUS SKIMUTIS Šilumos vartojimas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Vadovauti iki 1 MW galios pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-19-34-1 2019-10-04 2024-10-04
DŽIUGAS SAMULIONIS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-19-33-3 2019-09-27 2022-09-27
ALGIMANTAS BARTAŠEVIČIUS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 1 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-19-33-2 2019-09-27 2024-09-27
ARMINAS JAKUBAUSKAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 1 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-19-33-1 2014-08-21 2019-09-27 2024-09-27
NERIJUS BIZIMAVIČIUS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 10 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-19-32-14 2019-09-23 2024-09-23
NERIJUS BIZIMAVIČIUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginių, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm DN, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm DN, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. ŠEDA-19-32-13 2019-09-23 2024-09-23
NERIJUS BIZIMAVIČIUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (specialistai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm DN. ŠEDA-19-32-12 2019-09-23 2024-09-23
ŽYDRŪNAS KRUŠINSKAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm ir daugiau DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm ir daugiau DN. ŠEDA-19-32-11 2019-09-23 2022-09-23
EDVARDAS STARŠELSKIS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 10 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-19-32-10 2019-09-23 2024-09-23
RAIMONDAS BAIKŠTYS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 10 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-19-32-9 2019-09-23 2024-09-23
AUDRIUS PINTUKAS Šilumos vartojimas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Vadovauti iki 10 MW galios pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-19-32-8 2019-09-23 2024-09-23
AUDRIUS PINTUKAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm ir daugiau DN, eksploatavimą. Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm ir daugiau DN, eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-19-32-7 2019-09-23 2024-09-23
ŽANAS JUSTINAVIČIUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm ir daugiau DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 10 MW, skersmuo 500 mm ir daugiau DN. ŠEDA-19-32-6 2019-09-23 2022-09-23
ŽANAS JUSTINAVIČIUS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) iki 10 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-19-32-5 2019-09-23 2022-09-23
VAIDOTAS KAIRIŪKŠTIS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-19-32-4 2019-09-23 2024-09-23
MEČISLOVAS-AUDRUTIS SAKALAUSKAS Šilumos vartojimas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Vadovauti iki 1 MW galios pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-19-32-3 2019-09-23 2024-09-23
ALEKSANDRAS GORŠANOVAS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-19-32-2 2019-09-23 2022-09-23
RIMANTAS ŠVEDAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 1 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatavimo organizavimą įmonėje. Organizuoti šilumos įrenginių, kurių slėgis 1,4 MPa, galia 1 MW, skersmuo 500 mm DN, eksploatavimą. ŠEDA-19-32-1 2019-09-23 2024-09-23
EDVINAS ŠIMKUS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-19-30-2 2019-09-18 2022-09-18
ROLANDAS SEPTYNIUS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 1 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-19-30-1 2019-09-18 2024-09-18