Vardas, pavardė Veiklos sritis Energetikos darbuotojo kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės Pažymėjimo numeris Pirmo pažymėjimo išdavimo data Pažymėjimas Pažymėjimo galiojimo apribojimai
Išdavimo data Galioja iki Galiojimo panaikinimo data Sustabdymo data Sustabdymo terminas
ALVYDAS REKAŠIUS Šilumos vartojimas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Vadovauti iki 1 MW galios pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-19-25-2 2019-08-06 2024-08-06
ALVYDAS REKAŠIUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 1 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatavimą. Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 1 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-19-25-1 2019-08-06 2024-08-06
ALVYDAS MACELIS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 1 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-19-24-3 2019-08-02 2024-08-02
ALEKSANDR KSENOFONTOV Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-19-24-2 2019-08-02 2022-08-02
LAIMUTIS LAPĖNAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 1 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-19-24-1 2019-08-02 2024-08-02
VIKTORAS KOMOLOVAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 125 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 125 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN. ŠEDA-19-23-1 2019-07-31 2022-07-31
ARTŪRAS VAPŠYS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 1 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-19-22-1 2019-07-17 2024-07-17
KĘSTUTIS KABLYS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis 25,5 MPa, galia 450 MW, sąlyginis skersmuo 500 mm DN, eksploatavimą. Vadovauti šilumos įrenginių, įrenginių, kurių slėgis 25,5 MPa, galia 450 MW, sąlyginis skersmuo 500 mm DN, eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-19-21-1 2019-07-05 2024-07-05
KONSTANTINAS KUZMINOVAS Šilumos vartojimas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Vadovauti iki 1 MW galios pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-19-21-2 2019-07-05 2024-07-05
VITAS LAZARENKA Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių, kurių slėgis 4 MPa, galia 10 MW, sąlyginis skersmuo 500 mm ir didesnis DN, eksploatavimo organizavimą įmonėje. Organizuoti šilumos įrenginių, kurių slėgis 4 MPa, galia 10 MW, sąlyginis skersmuo 500 mm ir didesnis DN, eksploatavimą. ŠEDA-19-19-8 2019-07-01 2022-07-01
MINDAUGAS SAKALAVIČIUS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) iki 10 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-19-19-7 2019-07-01 2022-07-01
MINDAUGAS SAKALAVIČIUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis 4 MPa, galia 10 MW, sąlyginis skersmuo 500 mm ir didesnis DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis 4 MPa, galia 10 MW, sąlyginis skersmuo 500 mm ir didesnis DN. ŠEDA-19-19-6 2019-07-01 2022-07-01
DALIUS PRALATAVIČIUS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) iki 10 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-19-19-5 2019-07-01 2022-07-01
DALIUS PRALATAVIČIUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis iki4 MPa, galia 10 MW, sąlyginis skersmuo 500 mm ir didesnis DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis iki4 MPa, galia 10 MW, sąlyginis skersmuo 500 mm ir didesnis DN. ŠEDA-19-19-4 2019-07-01 2022-07-01
ALGIRDAS LAZARENKA Šilumos vartojimas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Vadovauti iki 10 MW galios pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-19-19-3 2019-07-01 2024-07-01
ALGIRDAS LAZARENKA Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 4 MPa, galia 10 MW, sąlyginis skersmuo 500 mm ir didesnis DN, eksploatuojantys darbuotojai (specialistai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 4 MPa, galia 10 MW, sąlyginis skersmuo 500 mm ir didesnis DN. ŠEDA-19-19-2 2019-07-01 2024-07-01
ALGIRDAS LAZARENKA Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginių, kurių slėgis 4 MPa, galia 10 MW, sąlyginis skersmuo 500 mm ir didesnis DN, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių, kurių slėgis iki 4 MPa, galia 10 MW, sąlyginis skersmuo 500 mm ir didesnis DN, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. ŠEDA-19-19-1 2019-07-01 2024-07-01
FIODORAS LEBEDEVAS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-19-20-10 2019-07-01 2022-07-01
AIDAS VIKONIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 10 MW, sąlyginis skersmuo iki 300 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 10 MW, sąlyginis skersmuo iki 300 mm DN. ŠEDA-19-20-9 2019-07-01 2022-07-01
EDVINAS BALTAKIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 10 MW, sąlyginis skersmuo iki 300 mm DN, eksploatuojantys darbuotojai (specialistai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 10 MW, sąlyginis skersmuo iki 300 mm DN. ŠEDA-19-20-8 2019-07-01 2024-07-01