Vardas, pavardė Veiklos sritis Energetikos darbuotojo kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės Pažymėjimo numeris Pirmo pažymėjimo išdavimo data Pažymėjimas Pažymėjimo galiojimo apribojimai
Išdavimo data Galioja iki Galiojimo panaikinimo data Sustabdymo data Sustabdymo terminas
GINTAUTAS STAIŠIŪNAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 10 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-8-2 2012-09-25 2015-09-18 2018-09-18
JONAS KALUINA Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 10 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-8-1 2012-09-07 2015-09-18 2018-09-18
ARŪNAS TENZIAGOLSKIS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-3-3 2015-08-07 2018-08-07
GINTAUTAS MAKUTIS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-4-7 2015-08-07 2018-08-07
GINTARAS JANKŪNAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-4-6 2012-09-19 2015-08-07 2018-08-07
JUOZAS STRODAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-4-5 2012-09-19 2015-08-07 2018-08-07
RIMANTAS KIČAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-4-4 2012-07-16 2015-08-07 2018-08-07
RIMANTAS KIČAS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-3-2 2015-08-07 2018-08-07
RYMANTAS LITVINAITIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.) Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 4 MPa slėgio ir 20 MW galios. ŠEDA-15-7-1 2015-08-07 2020-08-07
GERMANAS DRUSKIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.) Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 25,5 MPa slėgio ir 50 MW galios. ŠEDA-15-6-5 2015-08-07 2020-08-07
REGIMANTAS LAPIENĖ Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas, VK. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių (iki 4 MPa slėgio ir 120 MW galios, šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. ŠEDA-15-6-4 2015-08-07 2020-08-07
EVALDAS KUČINSKAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas, VK. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių (iki 4 MPa slėgio ir 120 MW galios, šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. ŠEDA-15-6-3 2015-08-07 2020-08-07
ANDRIUS LINDŽIUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas, VK. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių (iki 4 MPa slėgio ir 120 MW galios, šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. ŠEDA-15-6-2 2015-08-07 2020-08-07
ARTŪRAS ŠLEKYS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas, VK. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių (iki 4 MPa slėgio ir 120 MW galios, šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. ŠEDA-15-6-1 2015-08-07 2020-08-07
VIDAS JANIKŪNAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą. Vadovauti šilumos įrenginių iki 4 MPa slėgio ir 120 MW galios, šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams ŠEDA-15-5-1 2015-08-07 2020-08-07
AURIMAS KMITA Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 10 MV galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-4-3 2015-08-07 2018-08-07
LEONAS ZUMARAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 10 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-4-2 2015-08-07 2018-08-07
EUGENIJUS RIBIKAUSKAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-4-1 2015-08-07 2018-08-07
STANISLOVAS KUNGYS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 10 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-3-1 2015-08-07 2018-08-07
BRONIUS ŠIMKUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.) Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 0,8 MPa slėgio, iki 1MW galios, iki 150 mm sąlyginio skersmens DN. ŠEDA-15-2-1 2012-09-21 2015-06-26 2020-06-26