Vardas, pavardė Veiklos sritis Energetikos darbuotojo kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės Pažymėjimo numeris Pirmo pažymėjimo išdavimo data Pažymėjimas Pažymėjimo galiojimo apribojimai
Išdavimo data Galioja iki Galiojimo panaikinimo data Sustabdymo data Sustabdymo terminas
ALGIRDAS LINGĖ Šilumos objektų ir įrenginių įrengimas Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai. Montuoti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius (iki 10 MPa slėgio ir 1 MW galios, šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN) . ŠEDA-15-25-6 2015-11-11 2018-11-11
ALGIRDAS LINGĖ Šilumos objektų ir įrenginių įrengimas Šilumos objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje. Organizuoti šilumos įrenginių (iki 10 MPa slėgio ir 1 MW galios, šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN) statybą (montavimą). ŠEDA-15-25-5 2015-11-11 2018-11-11
VALMANTAS LINGĖ Šilumos objektų ir įrenginių įrengimas Šilumos objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje. Organizuoti šilumos įrenginių (iki 10 MPa slėgio ir 1 MW galios, šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN ) statybą (montavimą). ŠEDA-15-25-4 2015-11-11 2018-11-11
LINAS STRIŠKA Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-25-2 2015-11-11 2018-11-11
GEDIMINAS KANČYS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-25-1 2015-11-11 2020-11-11
VALMANTAS LINGĖ Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-25-3 2015-11-11 2018-11-11
VIRMANTAS KAUPAS Šilumos objektų ir įrenginių įrengimas Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai. Montuoti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius iki 1,4 MPa slėgio ir iki 1 MW galios, šilumos tinklų iki 100 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimas. ŠEDA-15-24-11 2015-11-03 2018-11-03
ALIS PRUNSKAS Šilumos objektų ir įrenginių įrengimas Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai. Montuoti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius iki 1,4 MPa slėgio ir iki 1 MW galios, šilumos tinklų iki 100 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimas. ŠEDA-15-24-10 2015-11-03 2018-11-03
VIRMANTAS KAUPAS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-24-9 2015-11-03 2018-11-03
ALIS PRUNSKAS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-24-8 2015-11-03 2018-11-03
ROBERTAS ŠERNAS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-24-7 2015-11-03 2018-11-03
ROBERTAS ŠERNAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-24-6 2015-11-03 2018-11-03
GEDIMINAS LIPNEVIČIUS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-24-5 2015-11-03 2018-11-03
ROMUALDAS ŠLIKAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-24-4 2015-11-03 2018-11-03
ODETA BALTRAMIEJŪNIENĖ Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-24-3 2015-11-03 2018-11-03
EVALDAS ČESEVIČIUS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-24-2 2012-10-19 2015-11-03 2018-11-03
VINGAUDAS ŠARMAITIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje. Organizuoti šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio ir iki 1 MW galios, šilumos tinklų iki 150 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą . ŠEDA-15-24-1 2010-12-17 2015-11-03 2020-11-03
ARŪNAS TVERKUS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-23-1 2015-10-20 2018-10-20
VIGANTAS PETRAUSKAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-22-16 2015-10-20 2018-10-20
ARTŪRAS PAŠKAUSKIS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-22-15 2015-10-20 2018-10-20