Vardas, pavardė Veiklos sritis Energetikos darbuotojo kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės Pažymėjimo numeris Pirmo pažymėjimo išdavimo data Pažymėjimas Pažymėjimo galiojimo apribojimai
Išdavimo data Galioja iki Galiojimo panaikinimo data Sustabdymo data Sustabdymo terminas
PRANAS JASAS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-16-12-5 2016-09-23 2019-09-23
TOMAS PETKEVIČIUS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-16-12-4 2016-09-23 2021-09-23
EDVARDAS PETKEVIČIUS Šilumos vartojimas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Vadovauti iki 1 MW galios pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-16-12-3 2016-09-23 2021-09-23
EDVARDAS PETKEVIČIUS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 1 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-16-12-2 2016-09-23 2021-09-23
RENALDAS VITKAUSKAS Šilumos vartojimas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Vadovauti iki 1 MW galios pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-16-12-1 2016-09-23 2021-09-23
SAUGINTAS VAIČIŪNAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių (iki 1,4 MPa slėgio ir iki 1 MW galios, šilumos tinklai iki 100 mm sąlyginio skersmens DN) eksploatavimo organizavimą įmonėje. Organizuoti šilumos įrenginių (iki 1,4 MPa slėgio ir iki 1 MW galios, šilumos tinklai iki 100 mm sąlyginio skersmens DN) eksploatavimą . ŠEDA-16-11-7 2016-09-21 2021-09-21
VALDEMARAS GENUTIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių (iki 1,4 MPa slėgio ir iki 1 MW galios, šilumos tinklai iki 100 mm sąlyginio skersmens DN) eksploatavimą. Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių (iki 1,4 MPa slėgio ir iki 1 MW galios, šilumos tinklai iki 100 mm sąlyginio skersmens DN) eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo) darbams. ŠEDA-16-11-6 2016-09-21 2021-09-21 2017-09-05
VALDEMARAS GENUTIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginių (iki 1,4 MPa slėgio ir iki 1 MW galios, šilumos tinklai iki 100 mm sąlyginio skersmens DN) apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti) šilumos įrenginių (iki 1,4 MPa slėgio ir iki 1 MW galios, šilumos tinklai iki 100 mm sąlyginio skersmens DN) apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. ŠEDA-16-11-5 2016-09-21 2021-09-21 2017-08-25
VALDEMARAS GENUTIS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 10 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-16-11-4 2016-09-21 2021-09-21 2017-08-25
ARTŪRAS STANAITIS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 1 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-16-11-3 2016-09-21 2021-09-21
RYTIS SABALIAUSKAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki {1 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-16-11-2 2016-09-21 2021-09-21
JUOZAS ŽUKLIJA Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 1 MW galios eksploatavimą. ŠEDA-16-11-1 2016-09-21 2021-09-21
GILIUS RINDZEVIČIUS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. ŠEDA-16-10-3 2016-09-15 2021-09-15
LINAS IVAŠKEVIČIUS Šilumos vartojimas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-16-10-2 2016-09-15 2021-09-15
LINAS IVAŠKEVIČIUS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. ŠEDA-16-10-1 2016-09-15 2021-09-15
VAIDAS BUNGARDAITIS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-16-9-2 2016-08-18 2021-08-18
VAIDAS BUNGARDAITIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius (iki 1,4 MPa slėgio ir iki 10 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm sąlyginio skersmens DN) eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius (iki 1,4 MPa slėgio ir iki 10 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm sąlyginio skersmens DN). ŠEDA-16-9-1 2016-08-18 2021-08-18
IRVIDAS PAULIUKAS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-16-8-6 2016-07-28 2019-07-28
DARIUS KUNCĖ Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. ŠEDA-16-8-5 2016-07-28 2019-07-28
ARMINAS GRIGALIS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 10 MW eksploatavimą. ŠEDA-16-8-4 2016-07-28 2021-07-28