Vardas, pavardė Veiklos sritis Energetikos darbuotojo kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės Pažymėjimo numeris Pirmo pažymėjimo išdavimo data Pažymėjimas Pažymėjimo galiojimo apribojimai
Išdavimo data Galioja iki Galiojimo panaikinimo data Sustabdymo data Sustabdymo terminas
VYTAUTAS TIRVA Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-29-3 2015-12-15 2018-12-15
LORETA ČERBIENĖ Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-29-2 2015-12-15 2018-12-15
ALA ŽIGEL Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-29-1 2015-12-15 2018-12-15
OLEGAS KURGANOVAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą. Vadovauti šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio ir 5 MW galios, šilumos tinklų iki 300 mm sąlyginio skersmens DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams ŠEDA-15-28-10 2012-10-02 2015-12-04 2020-12-04
OLEGAS KURGANOVAS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje. Organizuoti šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio ir 5 MW galios, šilumos tinklų iki 300 mm sąlyginio skersmens DN eksploatavimą . ŠEDA-15-28-9 2012-10-02 2015-12-04 2020-12-04
ARVYDAS ŠULSKIS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 10 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-28-8 2015-12-04 2018-12-04
RIČARDAS ŠILGALIS Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 10 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-28-7 2015-12-04 2018-12-04
SIGITAS ŽUKAUSKAS Šilumos vartojimas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Vadovauti pastato šilumos punktų iki 10 MW galios, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-15-28-6 2015-12-04 2018-12-04
OLEGAS KURGANOVAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 10 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-28-5 2012-10-02 2015-12-04 2020-12-04
SIGITAS ŽUKAUSKAS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 10 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-28-4 2015-12-04 2018-12-04
GEDIMINAS PRIALGAUSKIS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-28-3 2015-12-04 2018-12-04
ČESLOVAS ŽILEVIČIUS Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-28-2 2015-12-04 2018-12-04
ALGIMANTAS ČIUTA Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą; Šilumos punktai iki 1 MW galios (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis). ŠEDA-15-28-1 2015-12-04 2018-12-04
GEDIMINAS TAMULIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 4 MPa slėgio ir 10 MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens DN. ŠEDA-15-27-17 2015-12-03 2018-12-03
VYTAUTAS ŠLIURPA Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 1,4 MPa slėgio ir 10 MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens DN. ŠEDA-15-27-16 2015-12-03 2018-12-03
GYTIS PATAŠIUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 1,4 MPa slėgio ir 10 MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens DN. ŠEDA-15-27-15 2015-12-03 2018-12-03
SAULIUS ČEKANAVIČIUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 1,4 MPa slėgio ir 10 MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens DN ŠEDA-15-27-14 2015-12-03 2018-12-03
RIMANTAS ČEPKEVIČIUS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai). Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 1,4 MPa slėgio ir 10 MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens DN. ŠEDA-15-27-13 2015-12-03 2018-12-03
ARVYDAS VAIČAITIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą. Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio ir 1 MW galios, šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. ŠEDA-15-27-12 2015-12-03 2020-12-03
ARVYDAS VAIČAITIS Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje. Organizuoti šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio ir 1 MW galios, šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN eksploatavimą . ŠEDA-15-27-11 2015-12-03 2020-12-03