Vardas, pavardė Veiklos sritis Energetikos darbuotojo kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės Pažymėjimo numeris Pirmo pažymėjimo išdavimo data Pažymėjimas Pažymėjimo galiojimo apribojimai
Išdavimo data Galioja iki Galiojimo panaikinimo data Sustabdymo data Sustabdymo terminas
VLADISLOVAS JANCEVIČIUS Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). Gamtinių dujų (perdavimo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantys darbininkai. Įrengti gamtinių dujų (perdavimo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius. DEDA-15-9-4 2015-12-16 2018-12-16
KĘSTUTIS VAITKEVIČIUS Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). Gamtinių dujų (perdavimo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantys darbininkai. Įrengti gamtinių dujų (perdavimo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius. DEDA-15-9-3 2015-12-16 2018-12-16
ANDRIUS ŠEŠTOKAS Degiųjų dujų vartojimas. Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą. DEDA-15-9-2 2015-12-16 2020-12-16
ZENONAS KAVALIAUSKAS Degiųjų dujų vartojimas. Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, paleisti ir derinti) vartotojo degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą. DEDA-15-9-1 2015-12-16 2018-12-16
NARŪNAS GADEIKIS Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai. Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius. DEDA-15-8-2 2015-09-03 2018-09-03
GINTARAS DAUGĖLA Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai. Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius. DEDA-15-8-1 2015-09-03 2018-09-03
RUSLANAS PIATKOVSKIS Degiųjų dujų vartojimas. Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai ir darbininkai. Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas). DEDA-15-7-3 2015-09-03 2018-09-03
NARŪNAS GADEIKIS Degiųjų dujų vartojimas. Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai ir darbininkai. Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas). DEDA-15-7-2 2015-09-03 2018-09-03
GINTARAS DAUGĖLA Degiųjų dujų vartojimas. Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai, darbininkai. Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas). DEDA-15-7-1 2015-09-03 2018-09-03
AURIMAS BUTAVIČIUS Degiųjų dujų vartojimas. Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą. Vadovauti vartotojų degiųjų dujų sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. DEDA-15-6-1 2015-09-03 2018-09-03
AURIMAS BUTAVIČIUS Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje. Organizuoti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginių statybą (montavimą). DEDA-15-5-2 2015-09-03 2018-09-03
JUSTINAS NARGIELA Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje. Organizuoti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginių statybą (montavimą). DEDA-15-5-1 2015-09-03 2020-09-03
VALDAS ZENKOVAS Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai. Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius. DEDA-15-4-1 2015-08-10 2020-08-10
ANDRIUS KAZICKAS Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje. Organizuoti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginių statybą (montavimą). DEDA-15-3-1 2015-08-10 2020-08-10
VIDAS JANIKŪNAS Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje. Organizuoti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginių statybą (montavimą). DEDA-15-2-1 2015-06-29 2020-06-29
ARTŪRAS MARAŠINSKAS Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai. Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius. DEDA-15-1-2 2015-06-29 2018-06-29
ALBERTAS KALVINSKAS Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai. Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius. DEDA-15-1-1 2015-06-29 2018-06-29