Vardas, pavardė Veiklos sritis Energetikos darbuotojo kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės Pažymėjimo numeris Pirmo pažymėjimo išdavimo data Pažymėjimas Pažymėjimo galiojimo apribojimai
Išdavimo data Galioja iki Galiojimo panaikinimo data Sustabdymo data Sustabdymo terminas
MINDAUGAS STANKEVIČIUS Elektros energijos vartojimas. Asmuo, atsakingas už vartotojo elektros ūkį, VK. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimą. EEDA-15-11-3 2015-03-30 2018-03-30
GINTAUTAS JONKUS Elektros energijos vartojimas. Asmuo, atsakingas už vartotojo elektros ūkį, AK. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimą. EEDA-15-11-2 2015-03-30 2020-03-30
VAIDOTAS BERNOTAVIČIUS Elektros energijos vartojimas. Asmuo, atsakingas už vartotojo elektros ūkį-AK. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimą. EEDA-15-11-1 2015-03-30 2020-03-30
KĘSTUTIS MAKNEVIČIUS Elektros energijos vartojimas. Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius, AK. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius iki 1000 V įtampos. EEDA-15-10-1 2015-02-27 2020-02-26
KĘSTUTIS MAKNEVIČIUS Elektros energijos vartojimas. Asmuo atsakingas už vartotojo elektros ūkį, AK. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius ir organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių iki 1000 V įtampos ir virš 100 kW galios eksploatavimą . EEDA-15-9-4 2015-02-27 2020-02-26
EGIDIJUS LEITA Elektros energijos vartojimas. Asmuo atsakingas už vartotojo elektros ūkį, AK. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius ir organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių iki 1000 V įtampos ir virš 100 kW galios eksploatavimą. EEDA-15-9-3 2013-03-22 2015-02-27 2020-02-26
ALMANTAS ŠEDYS Elektros energijos vartojimas. Asmuo atsakingas už vartotojo elektros ūkį, AK. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius ir organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių iki 1000 V įtampos ir virš 100 kW galios eksploatavimą . EEDA-15-9-2 2015-02-27 2020-02-26
MARIUS ŽUPERKA Elektros energijos vartojimas. Asmuo atsakingas už vartotojo elektros ūkį, AK. Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius ir organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių iki 1000 V įtampos ir virš 100 kW galios eksploatavimą . EEDA-15-9-1 2015-02-27 2020-02-26
KĘSTUTIS MAKNEVIČIUS Elektros objektų ir įrenginių įrengimas. Elektros objektų ir įrenginių statybos įmonių vadovai, ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektos įrenginių statybos organizavimą, AK. Organizuoti elektros įrenginių iki 1000 V įtampos statybą, (montavimą) . EEDA-15-8-2 2013-04-22 2015-02-27 2020-02-26
LAIMONDAS MORKŪNAS Elektros objektų ir įrenginių įrengimas. Elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą, AK. Organizuoti elektros įrenginių iki 1000 V įtampos statybą (montavimą). EEDA-15-8-1 2015-02-27 2020-02-26
RENATAS REUTAS Elektros objektų ir įrenginių įrengimas. Elektros įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai, PK. Montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius iki 1000 V įtampos . EEDA-15-7-1 2015-02-27 2018-02-26
ARNAS BOGUCKAS Elektros objektų ir įrenginių įrengimas. Elektros objektų ir įrenginių statybos įmonių vadovai, ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektos įrenginių statybos organizavimą, AK. Organizuoti elektros įrenginių iki 35 kV įtampos statybą, (montavimą) . EEDA-15-6-5 2015-02-25 2020-02-24
ALBINA KARALIENĖ Elektros objektų ir įrenginių įrengimas. Elektros objektų ir įrenginių statybos įmonių vadovai, ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektos įrenginių statybos organizavimą. Organizuoti elektros įrenginių statybą, (montavimą) iki 35 kV įtampos. EEDA-15-6-4 2015-02-25 2020-02-24
MARIUS KUNDROTAS Elektros objektų ir įrenginių įrengimas. Elektros objektų ir įrenginių statybos įmonių vadovai, ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektos įrenginių statybos organizavimą, AK. Organizuoti elektros įrenginių iki 35 kV įtampos statybą, (montavimą) . EEDA-15-6-3 2015-02-25 2020-02-24
TADAS MARTINKEVIČIUS Elektros objektų ir įrenginių įrengimas. Elektros objektų ir įrenginių statybos įmonių vadovai, ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektos įrenginių statybos organizavimą, AK. Organizuoti elektros įrenginių iki 35 kV įtampos statybą, (montavimą) . EEDA-15-6-2 2015-02-25 2020-02-24
NERIJUS MALECKAS Elektros objektų ir įrenginių įrengimas. Elektros objektų ir įrenginių statybos įmonių vadovai, ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektos įrenginių statybos organizavimą, AK. Organizuoti elektros įrenginių iki 1000 V įtampos statybą, (montavimą) . EEDA-15-6-1 2015-02-25 2020-02-24
MARTYNAS STONKUS Elektros energijos vartojimas. Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius, PK. Eksploatuoti, techniškai prižiūrėti vartotojo elektros įrenginius iki 1000 V įtampos. EEDA-15-5-8 2015-02-25 2018-02-24
DANIUS PUGALSKIS Elektros energijos vartojimas. Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius, VK. Eksploatuoti, technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti vartotojo elektros įrenginius iki 1000 V įtampos . EEDA-15-5-7 2012-08-21 2015-02-25 2018-02-24
KLEMENSAS MOCKUS Elektros energijos vartojimas. Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius, VK. Eksploatuoti, technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti vartotojo elektros įrenginius iki 1000 V įtampos . EEDA-15-5-6 2012-08-21 2015-02-25 2018-02-24
KĄSTYTIS TITAITIS Elektros energijos vartojimas. Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius, VK. Eksploatuoti, technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti vartotojo elektros įrenginius iki 1000 V įtampos . EEDA-15-5-5 2012-09-18 2015-02-25 2018-02-24